Wijkverpleegkundigen stimuleren om deel te nemen aan PaTz

Om (wijk) verpleegkundigen te stimuleren deel te nemen aan PaTz bijeenkomsten is dit document Deelname PaTz overleg door wijkverpleegkundigen handig om toe te sturen.

Ook weten we uit ervaring dat het enthousiasmerend en ondersteunend werkt om (wijk)verpleegkundigen uit verschillende PaTz groepen met elkaar in contact te brengen.

Doelen zijn o.a. ervaringen uitwisselen, elkaar empoweren, van elkaar leren.

Mocht je hierover vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.