Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen PaTz en MDO Ouderen?

Vanuit de praktijk krijgen we regelmatig vragen als:

We hebben al een Multidisciplinair overleg Ouderen, kunnen we PaTz niet tijdens datzelfde overleg doen?
Weer een overleg erbij, kunnen we het combineren?
Het is evident dat veel kwetsbare ouderen op een gegeven moment palliatieve zorg nodig hebben.

Toch zijn er verschillen in doelgroep, doel, deelnemers en inhoud.

PaTz bijeenkomst:
Doelgroep: patiënten met een ongeneeslijke ziekte, waarvan men verwacht dat zij binnen 1 jaar zouden kunnen overlijden.
Doel: tijdig identificeren van de palliatieve fase en anticiperen op te verwachten problemen en zorgvragen. Vergroten van deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg en verbeteren van samenwerking en onderlinge ondersteuning.
Inhoud: patiënten in het palliatief zorgregister worden besproken, met als doel een zo ongecompliceerd en comfortabel mogelijk verloop van de palliatieve fase. Daarnaast vindt kennisuitwisseling en bespreking van de samenwerking plaats.
Deelnemers: huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, inhoudsdeskundige palliatieve zorg en evt andere eerstelijns zorgverleners.

MDO ouderen:
Doelgroep: ouderen.
Doel: multidisciplinair samenwerken en kennis delen met als doel optimale gezamenlijke behandelplannen te maken.
Inhoud: bespreking van ingebrachte casuïstiek, met als doel zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, functioneren en welzijn van de oudere.
Deelnemers: diverse medische en paramedische hulpverleners eerste lijn, welzijn
Uit bovenstaande komt naar voren dat er zeker overeenkomsten zijn (verbeteren van samenwerking, kennisuitwisseling). Het belangrijkste verschil is het perspectief van waaruit men de casus benadert, gechargeerd gezegd; ‘een zo comfortabel mogelijke laatste levensfase’ vs ‘optimaliseren van functioneren en welzijn’.

Dit perspectief is dusdanig verschillend van elkaar dat deze overleggen moeilijk met elkaar te integreren zijn. Wel zijn beide overleggen te combineren; de PaTz bespreking kan voorafgaand of aansluitend aan het MDO Ouderen plaatsvinden. De samenstelling van de deelnemers verandert: bij PaTz komt de inhoudelijk deskundige erbij en worden de patiënten, die in het palliatief zorgregister staan besproken, eventueel gecombineerd met een specifiek onderwerp dat verder uitgediept wordt.