Hoe start ik een PaTz groep?

De start van een PaTz groep begint met een gemotiveerde huisarts, die draagvlak kan creëren bij collega’s en ‘de kar wil trekken’. Een (wijk)verpleegkundige kan ook het initiatief nemen. Ons advies is dan samen met een huisarts op te trekken.

Een PaTz groep:

  • bestaat uit 6-10 huisartsen en 2-4 wijkverpleegkundigen die lokaal zes keer per jaar bij elkaar komen.
  • wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg: kaderarts/consulent palliatieve zorg.
  • identificeert vroegtijdig en plant pro-actief de zorg van de patiënt aan de hand van het palliatief zorgregister.  In dit register staan de patiënten waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar komen te overlijden.
  • neemt deel aan monitoring voor evaluatie door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc.

Er zijn een aantal ondersteunende documenten beschikbaar om te downloaden:

Meer informatie vind je ook hier