Wat is het palliatief zorgregister en hoe werk je ermee?

De huisartsen en wijkverpleegkundigen van een PaTz groep vermelden hun patiënten waarvan de verwachting is dat zij binnen een jaar zouden kunnen overlijden, in het palliatief zorgregister (PZR).

Het register vormt feitelijk de bespreeklijst van de PaTz bijeenkomsten: over welke patiënten hebben we het en hoe staan ze ervoor?

Per patiënt worden een aantal gegevens vermeld, voor zover die relevant zijn voor de PaTz bespreking.

Verder wordt aan iedere patiënt een kleur toegekend die de intensiteit en urgentie van de zorgbehoeften weergeeft. Een verandering van kleur kan aanleiding zijn om de patiënt op de volgende bijeenkomst te bespreken.

De meeste PaTz groepen gebruiken de webapplicatie PaTz Portal voor het bijhouden van hun PZR. De overige groepen gebruiken veelal een Excelbestand als PZR dat op HAweb wordt opgeslagen.

In de PaTz bespreking wordt een aantal patiënten kort besproken, worden enkele intensieve of complexe casussen uitgebreider besproken en wordt de zorg rond de overleden kort geëvalueerd.

Hier vind je meer informatie over het PZR