Voldoet de PaTz Portal aan de AVG eisen?

De PaTz Portal voldoet aan de eisen van de AVG.

Voor het gebruik van de PaTz Portal is het niet nodig dat individuele eindgebruikers een verwerkersovereenkomst afsluiten met de aanbieder van de PaTz Portal.

De PaTz Portal bevat ‘bijzondere persoonsgegevens’, waarmee zeer zorgvuldig omgegaan dient te worden:

  • bewaar uw inlogcodes op een veilige plek.
  • laat nooit iemand anders van uw inlogcodes gebruik maken.
  • log uit of sluit het scherm af voordat u wegloopt bij de pc, als u met de portal aan het werk bent.
  • gebruik de PaTz Portal niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.