Kunnen andere eerstelijns zorgverleners aansluiten bij een PaTz groep?

Een PaTz groep bestaat in de kern uit huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en een inhoudelijk deskundige op het gebied van palliatieve zorg. Om een veilige omgeving te creëren waarin men zich kwetsbaar kan opstellen, is het van belang dat de PaTz bespreking zoveel mogelijk uit dezelfde deelnemers bestaat. We zijn ervan overtuigd dat andere eerstelijnszorgverleners meerwaarde kunnen bieden in de palliatieve fase, maar het is aan de PaTz groep zelf om te bepalen of ze andere eerstelijns disciplines uitnodigen om zich aan te sluiten bij de PaTz groep.

Toch zien we ook dat er huisartsen/verpleegkundigen zijn die niet voldoende op de hoogte zijn van wat de toegevoegde waarde van andere zorgverleners (formeel en informeel) in de palliatieve fase kunnen zijn. De PaTz groep kan hen als gast uitnodigen om informatie te geven over werkwijze in de palliatieve fase. Denk bijvoorbeeld aan apothekers, geestelijk verzorgers of een coördinator Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Meer informatie: Verbreden PaTz groep

Zie ook het nieuwsbericht: Samenstelling PaTz groepen en aanwezigheid van andere disciplines (naast huisarts en wijkverpleegkundige) in PaTz groepen