Is accreditatie van deelname aan PaTz besprekingen mogelijk?
Voor huisartsen geldt dat de PaTz groep als ‘Inter Collegiale Toetsgroep’ geaccrediteerd kan worden.

Voor de individuele (wijk)verpleegkundige die deelneemt aan PaTz groepen, kunnen punten opgevoerd worden binnen het Kwaliteitsregister V&V, onder ‘Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten’ (ODA ).

Zie hiervoor meer informatie.