Hoe waarborg ik de privacy bij het gebruik van HAweb?

Voor groepen die werken met het Excelbestand op HAweb als palliatief zorgregister (PZR) ligt het iets ingewikkelder, aangezien HAweb niet is bedoeld voor het delen van persoonsgegevens van patiënten.

Het is toegestaan om het PZR en andere informatie over patiënten te delen, maar deze gegevens dienen geanonimiseerd te worden. Dat kan onhandig zijn bij de voorbereiding van een overleg of bij het inbrengen van nieuwe patiënten. Een mogelijke oplossing hiervoor is om in het PZR geen naam op te nemen, maar wel een code te geven.

De bedoeling is dat elke huisarts/(wijk)verpleegkundige zelf een lijstje maakt van zijn patiënten en bijbehorende codes. De codes worden gebruikt om de patiënt aan te duiden in het register. Het spreekt voor zich dat dit lijstje op een veilige plek opgeslagen dient te worden.

Omdat het erg onhandig is tijdens het PaTz overleg over codes te praten, kan de PaTz deelnemer de codes met namen naar de andere deelnemers mailen of, handiger misschien, een lijstje met codes en namen meenemen, zodat er tijdens het PaTz overleg over mensen kan worden gepraat.