Hoe vraag ik toestemming aan de patiënt?

In de PaTz groepen wordt informatie over patiënten gedeeld met als doel goede zorg en hulpverlening aan de patiënt. Uit het veld kwam de vraag of dat wel kan, met het oog op de privacy.

Overleg met KNMG leert het volgende: ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg zijn er spelregels. Uitgangspunten zijn dat iedere discipline/organisatie zich houdt aan:

  • het beroepsgeheim
  • het eigen privacyreglement

Het doel van het PaTz overleg, goede zorg en hulpverlening, is vastgesteld. Dan is relevante doelgerichte bespreking met vermelding van de naam van de patiënt toegestaan als de patiënt hiermee heeft ingestemd.

Als een patiënt opgenomen wordt in het palliatief zorgregister van de PaTz groep, dient hij/zij hierover geïnformeerd te worden. Dat kan bijvoorbeeld gevraagd worden middels de volgende vraag: “Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen wil ik graag kunnen overleggen met collega’s en wijkverpleegkundigen over uw situatie. We komen regelmatig bijeen en overleggen dan aan de hand van een bespreeklijst, waarop dan ook uw naam en enkele gegevens over uw situatie komen te staan. Vindt u dat goed?”.