Hoe is de vergoeding van de inhoudelijk deskundige geregeld?

Als de inhoudelijk deskundige IKNL-consulent is, dan is de vergoeding geregeld via IKNL.

IKNL betaalt de vergoeding aan de (werkgever van de) consulent.

Als de inhoudelijk deskundige geen IKNL consulent is, maar wel kaderhuisarts palliatieve zorg is (geregistreerd in CHBB) dan kan met IKNL overlegd worden voor vergoeding.

Van de kaderhuisarts palliatieve zorg wordt verwacht dat hij/zij:

  • Kennis heeft van de sociale kaart in de regio en werkcontacten heeft met deze disciplines
  • Gericht is op afstemming met alle ketenpartners, in het bijzonder het ziekenhuis.
  • Het gebruik van het consultatieteam stimuleert.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@patz.nu