Hoe betrek ik een geestelijk verzorger (GV) bij de PaTz groep?

Stichting PaTz stimuleert dat de spirituele dimensie meer aandacht krijgt in de palliatieve zorg in de eerste lijn. Het betrekken van een geestelijk verzorger (GV) bij de PaTz groep is één van de mogelijkheden.

Wil je in contact komen met een GV? Dat kan via het regionale centrum voor levensvragen of vergelijkbare organisatie, zie www.geestelijkeverzorging.nl  of via de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers.

In de toolkit is meer informatie te vinden over spirituele zorg en geestelijke verzorging.