Geldt er een vergoeding voor het deelnemen aan PaTz?

De afgelopen jaren zijn er in diverse regio’s (tijdelijke) regelingen geweest met innovatiegelden vanuit zorgverzekeraars. Dit betrof veelal een opslag op het tarief per ingeschreven patiënt (€ 0,55 per patiënt) of de mogelijkheid om per (met een opgeleide kaderarts palliatieve zorg in de PaTz groep) besproken patiënt de verrichting ‘13033; Palliatieve consultatie, telefonisch’ te declareren.

Stichting PaTz beschikt niet over een actueel overzicht van nog geldende regelingen; neem hiervoor contact op met uw regionale contactpersoon van afdeling zorginkoop.