Voorzitterscursus PaTz in de praktijk

De deelnemers leren tijdens deze cursus hoe zij samen met de huisartsen en de (wijk)verpleegkundigen uit hun eigen wijk of dorp een PaTz groep kunnen opzetten en begeleiden. Dit om de palliatieve zorg in dat gebied te verbeteren en te stroomlijnen.

Doelgroep
De voorzitterscursus ‘PaTz in de Praktijk’ is bedoeld voor huisartsen en (wijk)verpleegkundigen die voorzitter of plaatsvervangend voorzitter zijn van een PaTz groep of een PaTz groep willen oprichten.

Programma
De cursus ‘PaTz in de Praktijk’ bestaat uit twee dagdelen, zie programma voorzitterscursus.

Tijdens het eerste dagdeel bespreken we de doelen van PaTz en de manier waarop je die in jouw PaTz groep kunt bereiken. Vroeg identificatie van palliatieve patiënten, het werken met een PaTz register en samenwerking met de consulent komen aan bod.

Tijdens het tweede dagdeel krijgen de deelnemers handvatten in het opzetten en begeleiden van een PaTz groep. De deelnemers kijken naar de eigen PaTz groep en leert welke kansen en valkuilen er zijn in de verschillende fasen van een team. Daarnaast krijgt de deelnemer zicht op de do’s and dont’s als voorzitter. Deze inzichten worden afgestemd op eigen leerwensen en er wordt geoefend tijdens de middag.

Aan het eind van de dag gaat de deelnemer naar huis met concrete plannen voor de eigen lokale situatie.

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer:

  • kennis van de stand van zaken in de palliatieve zorg thuis;
  • kennis gedeeld over doel, opzet en werkwijze van PaTz groepen;
  • inzicht in de te verwachte groepsprocessen die zich voor kunnen doen bij het starten van een PaTz groep;
  • kennis over het begeleiden van de groepen;
  • een concreet plan gemaakt voor het opstarten van een PaTz groep in zijn/haar eigen regionale/lokale situatie.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 8 uur, voor huisartsen. Tevens is de cursus erkend als EKC-vervolgcursus en nascholing voor kaderhuisartsen palliatieve zorg. Verpleegkundigen kunnen een certificaat krijgen voor hun portfolio.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 295,- voor de cursus op locatie. (Mocht cursus op locatie niet mogelijk zijn i.v.m. geldende coronamaatregelen, dan wijzigt de cursus in een online bijeenkomst, kosten  € 249,-).

Geplande data

De cursus wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. We streven ernaar de cursus zoveel mogelijk centraal in het land te organiseren. Indien u interesse heeft om aan deze scholing deel te nemen of in-company (minimaal 8 deelnemers) te organiseren, dan kunt u contact met ons opnemen.

Volgende cursusdatum:
dinsdag 23 november 2021 09.00 – 17.30 uur
+ voorbereidende e-learning

Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor de cursus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Eveline Schroen
06 – 392 772 35
info@patz.nu