Voorzitterscursus PaTz in de praktijk

De deelnemers leren tijdens deze cursus hoe zij samen met de huisartsen en de (wijk)verpleegkundigen uit hun eigen wijk of dorp een PaTz groep kunnen opzetten en begeleiden. Dit om de palliatieve zorg in dat gebied te verbeteren en te stroomlijnen.

De cursus bestaat uit twee delen die samen een geïntegreerd geheel vormen:
– Een e-learning met bijbehorend werkboek, ter voorbereiding op het contactonderwijs.
– Contactonderwijs (fysiek indien mogelijk, online zo nodig).

Doelgroep
De voorzitterscursus ‘PaTz in de Praktijk’ is bedoeld voor huisartsen en (wijk)verpleegkundigen die voorzitter of plaatsvervangend voorzitter zijn van een PaTz groep of een PaTz groep willen oprichten.

Programma contactonderwijs
De cursus ‘PaTz in de Praktijk’ bestaat uit twee dagdelen, zie programma voorzitterscursus.

Tijdens het eerste dagdeel bespreken we de doelen van PaTz en de manier waarop je die in jouw PaTz groep kunt bereiken. Vroeg identificatie van palliatieve patiënten, het werken met een PaTz register en samenwerking met de consulent komen aan bod.

Tijdens het tweede dagdeel krijgen de deelnemers handvatten in het opzetten en begeleiden van een PaTz groep. De deelnemers kijken naar de eigen PaTz groep en leren welke kansen en valkuilen er zijn in de verschillende fasen van een team. Daarnaast krijgt de deelnemer zicht op de do’s and don’ts als voorzitter. Deze inzichten worden afgestemd op eigen leerwensen en er wordt geoefend tijdens de middag.

Aan het eind van de dag gaat de deelnemer naar huis met concrete plannen voor de eigen lokale situatie.

Na afloop van de cursus:

  • kan de deelnemer zijn PaTz groep vertellen wat belangrijke aspecten van palliatieve zorg zijn;
  • kan de deelnemer zijn PaTz groep motiveren om aan de doelen van PaTz te werken;
  • kan de deelnemer enkele werkwijzen toepassen om de doelen van PaTz in de bijeenkomsten te bereiken;
  • weet de deelnemer wat er nodig is om een goede voorzitter te zijn en heeft hierin vaardigheden opgedaan;
  • weet de deelnemer hoe aan te melden voor de PaTz Portal en/of hoe met de Portal te kunnen/willen werken.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor 8 punten voor huisartsen en voor verpleegkundigen die geregistreerd staan in het kwaliteitsregister V&V. Tevens is de cursus erkend als EKC-vervolgcursus en nascholing voor kaderhuisartsen palliatieve zorg. Verpleegkundigen kunnen een certificaat krijgen voor hun portfolio.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 295,- voor de cursus op locatie. (Mocht cursus op locatie niet mogelijk zijn i.v.m. geldende coronamaatregelen, dan wijzigt de cursus in een online bijeenkomst, kosten  € 249,-).

Geplande data

De cursus wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. We streven ernaar de cursus zoveel mogelijk centraal in het land te organiseren. Indien u interesse heeft om aan deze scholing deel te nemen of in-company (minimaal 8 deelnemers) te organiseren, dan kunt u contact met ons opnemen.

Volgende cursusdatum:

  1. dinsdag 28 november 2023 van 10.00 – 17.00 op locatie (VOL)
  2. dinsdag 23 januari 2024 van 10.00 – 17.00 uur op locatie
  3. Vrijdag 8 maart 2024 van 10.00 – 17.00 uur op locatie

Vooraf aan de cursus ontvangt u een voorbereidende e-learning

Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor de cursus.

Bij veel aanmeldingen wordt er mogelijk eerder een cursus aangeboden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Eveline Schroen
06 – 392 772 35
info@patz.nu