Utrecht Symptoom Dagboek

Het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) is een tool voor in de palliatieve zorg.

Door het dagelijks invullen van klachten en/of problemen die patiënten ervaren kan samen passende zorg vastgesteld worden.

Er is ook een uitgebreidere versie ‘Het Utrecht Symptoom Dagboek 4D’ die ook vragen stelt over draagkracht, over de relatie met dierbaren en gedachten over het levenseinde.