Je kunt om verschillende redenen een gast bij de PaTz groep uitnodigen:

  • Omdat in een eerdere PaTz bespreking bleek dat specifieke expertise gemist werd (bv. m.b.t. de zorg voor een patiënt met een weinig voorkomend ziektebeeld).
  • Om kennis te maken met andere zorgverleners die betrokken zijn bij palliatieve zorg in jouw regio: beter beeld van de palliatieve sociale kaart.
  • Om het multidimensionale karakter van de PaTz bespreking en de zorg die je verleent te versterken. Hierdoor kan je meer  aandacht, kennis en vaardigheden krijgen voor alle domeinen.
  • Om de onderlinge samenwerking en (digitale) communicatie te verbeteren.
  • Om een specifiek knelpunt in de organisatie van de palliatieve zorg in jouw regio samen op te pakken.
  • Om een onderwerp meer verdiepend te bespreken.

Suggesties, tips en mogelijkheden