Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg SBARR

Steeds meer patiënten met complexe zorg sterven thuis. Dit stelt hogere eisen aan effectieve communicatie tussen de betrokken hulpverleners. Tijdens het project Samen bouwen aan vertrouwen in het project PaTz-methodiek Rotterdam is door met name verpleegkundigen ingebracht dat zij zichzelf soms niet assertief en effectief vinden in de communicatie naar collega-verpleegkundigen, naar huisartsen, specialistisch team en consulenten.

In een training communicatie werd door een van de deelnemers gewezen op het bestaan van de SBARR. De SBARR-methode heeft tot doel de communicatie tussen verpleegkundigen en artsen effectiever te maken, zij wordt reeds veel in ziekenhuizen gebruikt. Daarbuiten blijkt deze methode niet of nauwelijks bekend te zijn.

Lees hier de toelichting op deze interventie beschrijving

SBARR-Pallzorg kaart