In gesprek over leven en dood

Pharos heeft een aantal filmpjes gemaakt over in gesprek gaan over leven en dood voor migranten.

Het project ‘In gesprek over leven en dood’ draait om passende zorg in de laatste levensfase van migranten. Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Toch maken niet-westerse migranten minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij hun wensen en verwachtingen. In veel culturen is het spreken over diagnose en prognose een taboe. De directe manier van spreken daarover in Nederland stuit dan op onbegrip. Zorgverleners zelf vinden bovendien dat zij niet altijd goed zijn toegerust om mensen met een migratieachtergrond passende zorg te geven.

Hoe ondersteun je als zorgverlener in de palliatieve zorg mensen met een andere culturele achtergrond? Hoe ga je het gesprek aan? En hoe geef je goede voorlichting aan je cliënt en zijn of haar familie? De voorlichtingsfilms van ‘In gesprek over leven en dood’ kunnen je helpen. Ze zijn gemaakt samen met mensen met een migratieachtergrond en zijn beschikbaar in vier talen: Papiaments, Kantonees (met ondertitels in het Mandarijn), Turks en Marokkaans-Arabisch. De films geven antwoorden op vragen als: Hoe vertel je het? Wat als de situatie verslechtert? Wat is palliatieve sedatie?