Presentatie PaTz in het kort

Inhoud van deze presentatie:
– Wat is PaTz
– Doelen
– Resultaten pilot en evaluatie onderzoek
– Werkwijze
– Tools markeren palliatieve fase
– Palliatief zorgregister
– PaTz Portal