PaTz en het spiritueel domein

Aandacht en zorg voor zingevingsvragen en spiritualiteit staan de afgelopen jaren sterk in de belangstelling. Zie ook het hoofdstuk over de Spirituele dimensie in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland versie 1.1 uit 2017.
Ook PaTz groepen voelen de behoefte hier meer aandacht aan te besteden.
Stichting PaTz ondersteunt aandacht voor spirituele zorg. In document (PaTz groep en spiritueel domein) lichten we toe wat de meerwaarde kan zijn van aansluiting van een geestelijk verzorger bij een PaTz groep en geven we tips over hoe dit aan te pakken.