Organisatie PaTz groep.

Een PaTz groep:

  • bestaat uit 6-10 huisartsen en 2-4 wijkverpleegkundigen die lokaal zes keer per jaar bij elkaar komen;
  • wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg: kaderarts/consulent palliatieve zorg;
  • identificeert vroegtijdig en plant pro-actief de zorg van de patiënt aan de hand van het palliatief zorgregister. In dit register staan de patiënten waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar komen te overlijden.
  • neemt deel aan monitoring voor evaluatie door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc.

Lees hier de checklist en andere downloads om een PaTz groep te starten.