Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een initiatief van Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in samenwerking met het werkveld.

Op deze website vindt u alle informatie over kinderpalliatieve zorg, de zorg aan kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte en hun gezin.

Kinderpalliatieve zorgverlening

Kinderpalliatieve zorgverlening is zorg aan kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening hebben. In de moeilijke fase van diagnose tot na overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgt. In onderstaande 8 themagebieden vindt u informatie in relatie tot kinderpalliatieve zorg, bedoeld voor u als (zorg)professional.