In het kader van goede palliatieve zorg stimuleert en coördineert ROS Friesland de ontwikkeling van PaTz groepen in Friesland. In een PaTz groep bespreken huisartsen en wijkverpleegkundigen casuïstiek rondom palliatieve patiënten. Ook is er een palliatief deskundige betrokken die advies kan geven en thema’s bespreekt.  De PaTz methodiek stimuleert proactieve zorgplanning, lokale samenwerking en leidt tot deskundigheidsbevordering.

In deze video vertellen zorgverleners in Friesland over hun ervaringen met PaTz.