Hoe krijg je meer diepgang in een PaTz bijeenkomst? Een van de manieren is door met elkaar te focussen op patiënten met een specifieke aandoening.

Kies voor een volgende PaTz bijeenkomst eens een specifieke doelgroep die palliatieve zorg behoeft. Denk bijvoorbeeld aan mensen met COPD, hartfalen, Parkinson of dementie.

Aanpak
Overweeg een duo (huisarts en wijkverpleegkundige) de bijeenkomst inhoudelijk te laten voorbereiden, dit in samenwerking met de consulent. Vraag alle huisartsen en wijkverpleegkundigen de patiënten met de gekozen aandoening uit het cliëntenbestand of HIS te selecteren. Neem als leidraad de poster over de Surprise Question bij die specifieke aandoening uit deze tabel en markeer de patiënten in de palliatieve fase.

Te bespreken onderwerpen kunnen zijn:

  • Wat zijn te verwachten zorgvragen, hoe kunnen we daarop anticiperen?
  • Welke dilemma’s doen zich mogelijk voor?
  • Welke deskundigheid is er in de regio en met wie kan worden samengewerkt?

Voor de bijeenkomst kan ook een gastspreker/deskundige worden uitgenodigd.