Palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
Er is een Toolkit beschikbaar voor palliatieve zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Deze groep heeft een verhoogd risico op ziektes die gepaard gaan met een beperkte levensverwachting. Hierdoor kan ook vroegtijdig een behoefte aan palliatieve zorg bestaan. Het is van belang dat de palliatieve zorg wordt afgestemd op de bijzondere kenmerken en behoeften van deze doelgroep, en dat kan met de  Toolkit ‘Proactieve palliatieve zorg in de ggz’.

Gekoppeld aan de Toolkit is ook een Trainingshandleiding en een Implementatiehandleiding beschikbaar.