Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet alleen door hun verstandelijke beperking vaak kwetsbaar, maar ook door de bijkomende lichamelijke beperkingen. Het is een groep die minder makkelijk diagnostiek en therapie kan ondergaan. Dit maakt het ook voor huisartsen en wijkverpleegkundigen belangrijk om tijdig te praten over toekomstige zorg.

De huisarts is in de goede positie om ACP gesprekken tijdig op gang te brengen. Lees hier meer over ACP voor mensen met een verstandelijke beperking.