Handreiking proactieve zorgplanning/Advance Care Planning (ACP) in de eerstelijn

Proactieve zorgplanning, ACP of vroegtijdige zorgplanning stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien (Rietjens et al, 2018). In Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland is samen met huisartsenpraktijken en woonzorgcentra onderzocht hoe Advance Care Planning het beste geïmplementeerd kan worden, passend bij de bestaande werkwijzen en praktijkvoering.

In dat project zijn de volgende materialen ontwikkeld:

Wilt u meer weten over het project, klik dan hier. Wilt u meer weten over mogelijkheden van ondersteuning bij implementatie van deze handreiking, neem dan contact op met een adviseur ouderen van de ROS in uw regio.