patz nieuws 1   Start PaTz-groep   PaTz portal   vraag antwoord 1  

 

 

  Spirituele zorg              
 
  • Spirituele zorg, hoe kaart je dat aan? [pdf]
  • Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase [pdf]
  • Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg [pdf]
  • Indicaties inschakelen geestelijk verzorger [pdf]
  • Hulpmiddel bespreken zingevingsvraagstukken [SBARR]
  • Geestelijke Verzorging in de thuissituatie [pdf]
  • Website over geestelijke verzorging [link]
   

 

 
   
           
   
 
     
                 
                 

 

 

 

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam