patz nieuws 1   Start PaTz-groep   PaTz portal   vraag antwoord 1  

 

 

    Tips & Trucs    
       
 

1. Voorbeeld om een casus voor te bereiden ter bespreking in de PaTz-bijeenkomst

  • Wie zien we, wie is de persoon? Beschrijf de persoon om de deelnemers aan de PaTz-groep een beeld van de persoon te geven.

  • Wat is het actuele probleem:
    - voor de patiënt 
    - voor jou als hulpverlener
    - komt het overeen?

  • Probleemschets op de 4 dimensies (medisch, psychisch, sociaal, spiritueel) en inventariseer de wensen van de patiënt op deze 4 dimensies.

  • Welke ontwikkelingen zou je verwachten in de toekomst?

 

2. Voorbeeld van een agenda voor een PaTz informatiebijeenkomst [docx]

 

3. Voorbeeldvragen om een overleden patiënt te bespreken [pdf]

 

4. Communicatie in de palliatieve zorg: checklist AAA  [pdf]

 

5. Flyer proactieve zorgplanning (ACP) voor in de wachtkamer [pdf]

 

6. Animatiefilm proactieve zorgplanning (ACP)

   

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam