•  
patz nieuws 1   Start PaTz-groep   PaTz portal   vraag antwoord 1  

 

 

  PaTz TOOLKIT              
 

Kwaliteit

 • Kwaliteitskader Palliatieve Zorg [link]

 

Markeren palliatieve fase

 • Tools identificeren palliatieve fase [link]
 • Meetinstrumenten in de palliatieve zorg [link]

 

Communicatie

 • Zorgplan [docx]
 • Communicatie in de palliatieve zorg: checklist AAA [pdf]
 • Instructie overdracht huisartsenpost [pdf]
 • LESA Palliatieve Zorg [pdf]
 • Literatuuronderzoek [pdf] 

 

Advance Care Planning (ACP) / Spreken over zorg voor later

Advance Care Planning (ook wel proactieve zorgplanning of vroegtijdige zorgplanning genoemd) stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien (Rietjens et al, 2018). In Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland is samen met huisartsenpraktijken en woonzorgcentra onderzocht hoe Advance Care Planning het beste geïmplementeerd kan worden, passend bij de bestaande werkwijzen en praktijkvoering. In dat project zijn de volgende materialen ontwikkeld:

 • Handreiking deel 1: werkbeschrijvingen en hulpmiddelen [pdf]
 • Handreiking deel 2: toelichting bij de werkbeschrijvingen en hulpmiddelen [pdf]
 • Informatie over de training [pdf]
 • Behandelwensenformulier [pdf]
 • Brief voor patiënten [pdf]
 • Voorbereidende vragen voor patiënten [pdf]
 • Poster voor de wachtkamer, versie 1 en versie 2 
 • Factsheet 'ACP en Diversiteit' (auteurs: M. Torensma & J.L. Suurmond) [pdf]


Wilt u meer weten over het project, klik dan hier. Wilt u meer weten over mogelijkheden van ondersteuning bij implementatie van deze handreiking, neem dan contact op de ROS adviseur ouderenzorg in uw regio

Overige informatie over Advance Care Planning / Spreken over zorg voor later

 • Toolkit Advance Care Planning (ACP) mbt het levenseinde (LAEGO) [link]
 • Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde [link] 
 • Internationale definitie van advance care planning (HenW) [link]
 • Animatiefilmproactieve zorgplanning (ACP) [link] 
 • Met migranten in gesprek over leven en dood [link]
 • Pharos - in gesprek over de laatste levensfase met migranten [link]
 • E-learning over levenseinde en euthanasie [link]
 • Folder VWS 'Over palliatieve zorg' [pdf]
   spirituele zorg

 

 
tips trucs  
           
   
 
     
                 
                 

 

 

 

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam