Nieuwsflits PaTz

2020

Nieuwsflits september

 • Website vernieuwd (oa. tools voor markeren palliatieve zorg) en animatiefilm PaTz
 • 10 oktober Internationale dag van de palliatieve zorg
 • Observaties bezoeken PaTz groepen: de successen en verbeterpunten
 • Gratis webinar over spirituele zorg op 26 oktober om 20.00 uur
 • Hartfalen en palliatieve zorg
 • Herhaalrecepten voor medicatie van twijfelachtige waarde komen aan het levenseinde regelmatig voor
 • Handreiking palliatieve zorg thuis voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden
 • Pilot aanpassingsstoornis bij kanker is verlengd

Nieuwsflits mei

 • PaTz in coronatijd
 • Tijdig
 • Deskundig
 • Samen
 • Patiënten en naasten

Nieuwsflits januari

 • Resultaten PaTz Monitor
 • Luisterspreekuren
 • In gesprek over de ervaringen met de methodiek PaTz
 • Ken je het boek: ‘Met het einde in zicht, communiceren in de palliatieve zorg’?
 • Blijf op de hoogte van nieuws palliatieve zorg
 • Palliaweb
 • Pilot Aanpassingsstoornis bij kanker is verlengd