patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

"Het werk is nu minder eenzaam"

Bron: Tijdschrift LVW, oktober 2013

73 procent van de Nederlanders wil graag thuis overlijden. Uiteindelijk sterft maar 32 procent thuis in zijn vertrouwde omgeving. Dit cijfer kan stijgen als er een Palliatieve thuiszorggroep (PaTz-groep) in de buurt is waar huisartsen en wijkverpleegkundigen in samenwerken. Op dit moment worden er door heel het land ervaringen met deze PaTz-groepen gedaan. Wat zijn de voordelen en hoe werkt het precies? 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam