patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

Betere palliatieve thuiszorg dankzij PaTz

Bron: ZorgenZ, 7 april 2016

Afgelopen week vond het jaarlijkse symposium van PaTz plaats. Dit staat voor palliatieve thuiszorg. De titel van de bijeenkomst was veelzeggend: ‘Van Pilot naar parel. Van 0 naar 100 PaTz-groepen’.

Samen anticiperen bij palliatieve zorg

Bron: LHV De Dokter, februari 2016

Goede samenwerking met de wijkverpleging bij de begeleiding van een terminale patiënt is niet meer vanzelfsprekend. Thuiszorg is steeds meer versnipperd en een overdracht aan de huisartsenpost ontbreekt vaak. In PaTz-groepen werken huisartsen met wijkverpleegkundigen en consulenten samen aan de verbetering van palliatieve thuiszorg. ‘Door samen te anticiperen, kun je meer en voel je je veel meer bekwaam.

Samenwerken voor betere palliatieve thuiszorg

Bron: Medisch Contact, oktober 2015

Een methodiek om palliatieve patiënten in kaart te brengen én hen de best mogelijke zorg te geven: dat is de kern van PaTz (Palliatieve Thuiszorg). Huisartsen en wijkverpleegkundigen komen daarvoor op regelmatige basis bij elkaar in zogeheten PaTz-groepen. ‘Welke vraag ik ook heb, ik kom altijd met een antwoord terug.’ 

Aanbeveling huisarts PaTz-groep Drachten: "Ga het doen"

Bron: ROS Friesland

Huisarts Tisna van der Gang: "Iedereen die zorg voor patiënten in hun laatste levensfase leuk en belangrijk vindt, moet dit gaan doen!” Dit najaar gaan in Friesland naar verwachting vier nieuwe PaTz-groepen van start. De afkorting PaTz staat voor Palliatieve ThuisZorg.

Samenwerking huisarts en wijkverpleegkundige

Bron: De Eerstelijns, juli 2015

Als huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar om de twee maanden persoonlijk spreken over patiënten die thuis palliatieve zorg kunnen krijgen, daalt het aantal ziekenhuisopnamen onder deze zieken met een kwart. Dat is gebleken uit de eerste evaluatie van het van oorsprong Amsterdamse project Palliatieve Thuiszorg (PaTz). Inmiddels kent ons land al tachtig PaTz-groepen.

PaTz is Parelproject ZonMw

Bron: Stichting PaTz, 2 april 2015

Op donderdag 26 november 2014 heeft ZonMw PaTz onderscheiden als een Parelproject. Palliatieve zorg is inhoudelijk en organisatorisch complex. Goede samenwerking en communicatie tussen betrokken zorgverleners is een eerste vereiste voor kwaliteitsverbetering. PaTz-groepen voorzien hierin.

Interview met Bart Schweitzer

Bron: Huisarts & Wetenschap, maart 2015

"Huisartsen wilden zelf hun palliatieve zorg verbeteren en zo zo ontstond PaTz" In november beloonde ZonMw Bart Schweitzer met een 'Parel' vanwege het project 'Palliatieve Thuiszorg', oftewel 'PaTz'. Schweitzer wilde de palliatieve zorgverlening door huisartsen in Nederland verbeteren en introduceerde daartoe een in Engeland ontwikkelde methode. Ook was hij medeauteur van het NHG-standpunt Huísarts en palliatíeve zorg. In een interview vertelt Schweitzer over de werkwijze binnen PaTz en waarom deze zo succesvol is.

Research article

Bron: BMC Family Practice, 2014

PaTz groups for primary palliative care: reinventing cooperation between general practitioners and district nurses in palliative care: an evaluation study combining data from focus groups and a questionnaire.

Goede voorbeelden van palliatieve zorg

Bron: Nursing, oktober 2014

In Nederland wil het IKNL de professionalisering van de palliatieve zorg verder op gang brengen door bestaande, goede voorbeelden in kaart te brengen en verder te gaan onderzoeken op effectiviteit. Bovendien loopt op dit moment het verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMW, waarmee de organisatie voor gezondheidsonderzoek zorgverleners wil stimuleren meer gebruik te maken bestaande kennis en inzichten in de palliatieve zorg.

Huisartsen en thuiszorg bespreken palliatieve patiënten

Bron: Mednet, mei 2014

Om de samenwerking tussen huisartsen en thuiszorg rondom de palliatieve patiënt te verbeteren is het PaTz-project opgezet. Initiatiefnemer is huisarts Bart Schweitzer: "Het zijn maar zes bijeenkomsten per jaar, maar door verbeterde samenwerking met de thuiszorg verloopt het proces efficiënter."

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam