patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

Film 'De Dappere Patiënt'

Bron: 1ste Lijn Amsterdam      

Op een dag realiseer je je: "ik wil niet meer ten koste van alles mijn leven doorleven, waar liggen mijn prioriteiten? Wat wil ik nog wel? Wat niet (meer)?"

Hoe ga je hierover als patiënt en huisarts met elkaar in gesprek? 

Amsterdamse patiënten en huisartsen maakten hierover een film met als doel dat het gesprek tussen patiënt en huisarts makkelijker gevoerd kan worden. En dat daarmee dit onderwerp echt een item wordt in de patiënt-artsrelatie. 

Een impressie hoe een PaTz-groep tot stand komt

Aan het woord: Evelien Plak, verpleegkundige hospice Schagen

“Na een informatiebijeenkomst over PaTz raakte ik enthousiast over de voordelen van PaTz en was ik overtuigd dat we meer kunnen samenwerken, van elkaar kunnen leren en elkaars kennis vergroten. Ik ben van mening dat het mogelijk moet zijn dat ieder mens in een sfeer van rust en warmte, in het bijzijn van dierbaren, met goede verpleegkundige begeleiding in nauwe samenspraak met de huisarts.

‘Het gaat bij migranten om delicate communicatie’

Bron: ZonMw    

Kijken niet-westerse migranten anders naar palliatieve zorg? Huisarts Maria van den Muijsenbergh heeft er veel ervaring mee, die ze ook inzet in training en onderzoek. ‘Begin als zorgverlener niet pats boem over de laatste fase.’

Boek over Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk

Bron: www.nhg.org   

Op donderdag 11 mei 2017 is het boek met de nieuwste inzichten op gebied van palliatieve zorg overhandigd aan Rob Dijkstra. De zorg en begeleiding in de laatste levensfase van uw patiënten vergen specifieke kennis en vaardigheden in de hele breedte van uw vak. Om u daarbij optimaal te ondersteunen is nu dit nieuwe boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk beschikbaar.

Open als huisarts het gesprek over naderende dood

Bron: ZonMw     

Praten over een naderende dood is voor de meeste mensen niet makkelijk. Maar vroeg of laat komt het thema onvermijdelijk aan de orde, ook tussen zorgprofessionals en patiënten. Huisarts Willemjan Slort heeft er veel ervaring mee. ‘Ga actief het gesprek aan met je patiënt.’

PaTz verbindt

Bron: ZonMw 

PaTz is een verbinder in het landschap van palliatieve zorg

De onderscheiding van PaTz als ZonMw-parelproject in 2014 heeft een enorme toename gegeven van PaTz-groepen in het land. De stichting PaTz kon in oktober 2016 de 100ste PaTz-groep begroeten en de groei houdt aan. 

Digitale ondersteuning voor PaTz-groepen

In PaTz-groepen (Palliatieve Thuiszorg) werken zorgprofessionals samen om de afstemming over de zorg voor hun palliatieve patiënten goed te organiseren.
Om huisartsen, wijkverpleegkundigen, consulenten palliatieve zorg en andere zorgprofessionals te helpen efficiënter en beter samen te werken, is er in Rotterdam een digitaal palliatief zorgregister ontwikkeld, de PaTz-Portal.

Zeven jaar ervaring met PaTz: 'Beter anticiperen op zorg patiënt in de eerste lijn'

Enige tijd geleden kondigden we al aan dat de 100ste PaTz-groep in zicht was. Uit ervaring weten we dat het altijd nog een tijdje duurt voordat het daadwerkelijk gerealiseerd is: van de wens een PaTz-groep te willen starten tot aan de eerste bijeenkomst wanneer patiënten besproken gaan worden.

Op 7 oktober 2016 was het dan zover: we feliciteerden de 100ste PaTz-groep: PaTz Seghwaert in Zoetermeer!

Hoe is het gegaan met de allereerste PaTz-groep?

Samen bouwen aan vertrouwen, deel 2

Bron: ZorgenZ, 25 april 2016

“In de PaTz-groep besef je elkaar nodig te hebben” In het project ‘Samenbouwen aan vertrouwen’ krijgt de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen in PaTz-groepen een stimulans en verdieping. Als voorzitter van PaTz-groep Hessehof in Rotterdam Ommoord heeft huisarts Leonie de Bont ondervonden hoe nieuwe interventies bijdragen aan de versterking van het PaTz-concept.

Samen bouwen aan vertrouwen, deel 1

Bron: ZorgenZ, 24 april 2016

"PaTz: structureert werkrelatie tussen wijkverpleegkundige en huisarts" In Palliatieve Thuiszorg draait het om de verbinding tussen de wijkverpleegkundigen, huisartsen en de consulenten palliatieve zorg. In Samen bouwen aan vertrouwen’– een project met subsidie van ZonMw en KWF – wordt in Rotterdam met de PaTz groepen een doorontwikkeling gerealiseerd, waarin de onderlinge werkrelaties structureel verbeteren, het plezier in complementair werken wordt ontdekt en de patiënt kan rekenen op samenhangende zorg.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam