patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

Film: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Bron: Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht    

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden hierbij ondersteund door Gerla, verzorgende in de thuiszorg. Die stemt af met andere zorgverleners en maakt gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg. De film past goed in het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Zorgbehoefte centraal in onderzoek naar hospicezorg

Bron: Raedelijn / Programma Palliatieve Zorg   

Betere palliatieve zorg waardoor meer mensen op de plaats van voorkeur kunnen sterven en op een goede manier thuis kunnen blijven in de laatste levensfase. Nationaal Programma Palliatieve Zorg werkt hieraan en doet onder meer onderzoek.

Film: 'Als je niet meer beter wordt'

Bron: Elaa, Huisartsenkring Amsterdam   

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten en hebben daarom de film gemaakt: 'Als je niet meer beter wordt'.

In gesprek over de laatste levensfase in vier talen

Bron: Pharos    

Films die het praten over de tijd voor het sterven stimuleren. Dezelfde film, steeds met andere acteurs en in een andere taal. Papiamento, Kantonees (met ondertitels in het Mandarijn), Turks en Berbers.

3 Gouden lessen over hoop in de palliatieve fase

Bron: ZonMw    

Hoop doet leven, op hoop van zegen en tussen hoop en vrees. Zomaar wat uitdrukkingen die aangeven hoezeer hoop verweven is met het leven. Huisarts en kaderarts palliatieve zorg Anouk Bovenkerk spreekt met veel van haar patiënten over hoop. Zeker in de palliatieve fase.

Passende zorg is niet vanzelfsprekend in de laatste levensfase

Bron: Eva Bolt    

Op 2 november 2017 is Eva Bolt gepromoveerd aan het VUmc in Amsterdam. De huisarts in opleiding onderzocht wat passende zorg in de laatste levensfase inhoudt en welke rol behandeling gericht op levensverlenging hierin speelt. Daarnaast onderzocht zij welke rol artsen spelen indien een patiënt een wens heeft tot bespoediging van het levenseinde. Bolt concludeert dat passende zorg in de laatste levensfase voor iedereen iets anders kan betekenen: ‘Patiënten kunnen er niet vanuit gaan dat hun idee van passende zorg overeenkomt met wat hun artsen als passende zorg zien. Daarom is het zo belangrijk om hierover in gesprek te gaan.’

Rapport behoefte-inventarisatie palliatieve zorg in de eerste lijn

Bron: VUmc Expertisecentrum Palliatieve Zorg   

In 2016 is in het kader van het ZonMw-Palliantie project ‘Further development of PaTz as an instrument for improving palliative care in the primary care setting’ een behoefte-inventarisatie uitgevoerd onder betrokkenen bij palliatieve zorg in de eerste lijn. In een online vragenlijst is aan huisartsen, wijkverpleegkundigen, patiënten, naasten, geestelijk verzorgers en vrijwilligers gevraagd wat er volgens hen nodig is om de palliatieve zorg in de eerste lijn te verbeteren, inclusief de mogelijke rol van PaTz hierbij.

Ziektebeloop en de vier dimensies

Bron: Palliative care from diagnosis to death. Murray S. et al  BMJ 2017;356:j878   

In een recent artikel gaat Scott Murray in op de winst die te behalen is bij vroege palliatieve zorg.

Inspirerende video: Friese zorgverleners over PaTz-groepen

Bron: ROS Friesland   

In deze inspirerende video komen zorgverleners uit Friesland aan het woord die deelnemen aan een Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-groep. Zij vertellen wat PaTz inhoudt, waarom zij het belangrijk vinden en wat het hen oplevert.

Ervaringen van een huisarts om een PaTz-groep te starten

Bron: Elaa    

In de nieuwsbrief van  Elaa stond informatie over PaTz-groepen en na de website te hebben gelezen waar PaTz voor staat en wat het doel ervan is, was ik meteen enthousiast.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam