patz nieuws  

De 200ste PaTz-groep van start 

PaTz-groepen bieden meerwaarde voor palliatieve zorg in de eerste lijn

De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en aldaar overlijden. Dat vereist een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Dit gegeven was de aanleiding tot de oprichting van de eerste Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-groep in 2010. Negen jaar later, op dinsdag 28 mei 2019, startte in Rotterdam de 200ste groep met zijn eerste PaTz-bijeenkomst. Een interview met Bart Schweitzer, een van de grondleggers van PaTz.

200ste PaTzgroep van start

Stond in 2016 de teller na 7 jaar PaTz op 100 groepen, nu nog geen 3 jaar later, staat de teller op het dubbele. Deze snelle groei laat zien dat PaTz steeds bekender en meer omarmd wordt binnen de eerste lijn. Het verbetert sterk de samenwerking in de palliatieve zorg en het leidt niet alleen tot betere zorg, maar ook tot betere continuïteit en het maakt het eenvoudiger om patiënten met palliatieve zorgbehoeften te identificeren.

Bart: “Ik werd destijds geïnspireerd door het Engelse voorbeeld (Gold Standard Framework) waar 90% van de huisartsen en wijkverpleegkundigen nauw samenwerken. Die samenwerking levert goede resultaten op voor de palliatieve patiënt. In Nederland was er door de marktwerking een behoorlijke versnippering in zorgverlening ontstaan en nauwelijks samenwerking. Met een groep professionals zijn we aan de slag gegaan om dat model te vertalen en te implementeren in de eigen praktijken.” Lees het hele artikel

 

 

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam