patz nieuws  

Lancering Richtlijn 'Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase'

De nieuwe richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover kan worden aangegaan. Ten opzichte van de vorige richtlijn is deze richtlijn praktischer in gebruik door de heldere opmaak en de concrete handvatten, en is de richtlijn waar mogelijk evidence based.

De richtlijn is bedoeld om elke zorgprofessional die betrokken is bij de zorg aan mensen in de palliatieve fase een leidraad te geven. Volgens de definitie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg [2017] adresseert palliatieve zorg de fysieke, psychische, sociale én de spirituele dimensie van lijden.  

De richtlijn is in te zien op www.pallialine.nl/zingeving-en-spiritualiteit.

Bron: persbericht d.d. 23 oktober 2018

 

 

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam