patz nieuws  

Film: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden hierbij ondersteund door Gerla, verzorgende in de thuiszorg. Die stemt af met andere zorgverleners en maakt gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg. De film past goed in het kwaliteitskader palliatieve zorg.1e paragraaf

De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. In de film doen de moeder en de zorgverleners hetzelfde als in hun ‘echte’ leven, privé of beroepsmatig: zorgen voor iemand die ongeneeslijk ziek is. Daardoor komt de film levensecht over. De patiënt is een acteur.

Bijsluiter

 

 

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam