patz nieuws  

Rapport behoefte-inventarisatie palliatieve zorg in de eerste lijn

In 2016 is in het kader van het ZonMw-Palliantie project ‘Further development of PaTz as an instrument for improving palliative care in the primary care setting’ een behoefte-inventarisatie uitgevoerd onder betrokkenen bij palliatieve zorg in de eerste lijn. In een online vragenlijst is aan huisartsen, wijkverpleegkundigen, patiënten, naasten, geestelijk verzorgers en vrijwilligers gevraagd wat er volgens hen nodig is om de palliatieve zorg in de eerste lijn te verbeteren, inclusief de mogelijke rol van PaTz hierbij.

Vervolgens is in online focusgroepen dieper op de inzichten uit de vragenlijst ingegaan. De resultaten van de inventarisatie, de analyses, verbeterpunten en oplossingssuggesties, zijn in dit rapport te lezen. Er is ook een korte samenvatting beschikbaar.

Het rapport in het kort
Zorgverleners gaven aan dat korte lijnen, goede bereikbaarheid en een goede overdracht essentieel zijn voor een goede samenwerking. Gebrekkige communicatie tussen zorgverleners leidt tot een stroevere samenwerking en onbegrip over elkaars rol en het beleid. Betere communicatie door een gezamenlijk digitaal dossier en meer multidisciplinair overleg waarin men elkaar leert kennen, zou de samenwerking in de regio verbeteren, zowel in de eerste als met de tweede lijn. Veel zorgverleners vinden dat de kennis en vaardigheden van henzelf en andere zorgverleners verbeterd kan worden. De belangrijkste methode om dit te bereiken is (multidisciplinaire) scholing. Hoewel zorgverleners over het algemeen goede ervaringen hebben met voorzieningen en diensten, kan volgens hen de bekendheid van voorzieningen en diensten beter. Dit kan bereikt worden door één aanspreekpunt in de regio te hebben met informatie over de beschikbaarheid en door voorzieningen en diensten de ruimte te geven zich aan te bieden en te promoten. De meeste mantelzorgers gaven overigens aan een redelijk beeld van de voorzieningen in de regio te hebben en ook te weten waar zij deze informatie kunnen verzamelen. De grote meerderheid van de zorgverleners gaf aan dat PaTz in zekere of in belangrijke mate van toegevoegde waarde is t.a.v. kennis, coördinatie van zorg, continuïteit van zorg en de samenwerking. De belangrijkste barrière voor PaTz is echter ‘tijd’. Een duidelijke financiële vergoeding voor deelname aan PaTz kan deelname stimuleren. Ten slotte gaven zorgverleners aan dat door praktijkvoorbeelden te geven, bijvoorbeeld door middel van filmpjes tijdens scholingen of congressen, de meerwaarde van PaTz beter bekend gemaakt kan worden.

 

 

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam