patz nieuws  

Resultaten PaTz Monitor

Jaarlijks wordt via de PaTz Monitor gekeken naar de PaTz groepen:

Wat gaat goed en wat gaat minder goed?

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen?

In de Monitor staan onder andere vragen over de groepssamenstelling, de gespreksonderwerpen die tijdens bijeenkomsten aan de orde komen en het gebruik van het PaTz Register en de PaTz Portal.

Op basis van de Monitor zijn een viertal aanbevelingen opgesteld. Lees het gehele verslag op: PaTz Monitor 2018.

 

 

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam