patz nieuws  

Persbericht - Project Profilering Geestelijke Verzorging

Doorbraak: landelijke website over geestelijke verzorging voor burgers en professionals

Sinds kort is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl.
Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk, in detentie of op uitzending. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger. Tot nu toe was informatie over

geestelijke verzorging alleen versnipperd beschikbaar en met name binnen instellingen aanwezig, zoals in een ziekenhuis of bij defensie. De nieuwe website brengt alle relevante informatie bij elkaar en helpt ook bestuurders en beleidsmakers aan de juiste informatie om geestelijke verzorging in hun organisatie en daarbuiten in te zetten. 

Persbericht

 

 

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam