patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

Is je PaTz-groep al AVG-proof?

AVG… we zijn nu bijna een jaar verder. Werk je als PaTz-groep niet met de Portal, dan is van belang om te zorgen dat er in het register volgens de AVG gewerkt wordt. Het advies is dat PaTz-groepen onderling afspreken hoe om te gaan met het register. 

er ondersteuning hebben we vanuit Stichting PaTz een checklist (zie link) opgesteld waarmee PaTz-groepen eigen afspraken op papier kunnen zetten. Dit formulier is niet bedoeld voor patiënten.

“Minder zorg is geen mindere zorg” 

Bron: PaTz    

Blijft de kwaliteit van leven gelijk of verbetert deze als we veilig stoppen met medicatie en behandelingen? Dat wordt op dit moment onderzocht aan de hand van ZonMw-financiering. Met als doel de kwaliteit van de laatste levensfase te verbeteren, kosten te verlagen en het effect van behandelingen en medicatie te optimaliseren.

Lancering Richtlijn 'Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase'

Bron: IKNL

De nieuwe richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover kan worden aangegaan. Ten opzichte van de vorige richtlijn is deze richtlijn praktischer in gebruik door de heldere opmaak en de concrete handvatten, en is de richtlijn waar mogelijk evidence based. 

Samen werken aan betere palliatieve thuiszorg

Bron: Hospice Bardo   

In haar nieuwsbrief van september 2018 besteedde Hospice Bardo aandacht aan PaTz-groepen.

Film: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Bron: Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht    

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden hierbij ondersteund door Gerla, verzorgende in de thuiszorg. Die stemt af met andere zorgverleners en maakt gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg. De film past goed in het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Zorgbehoefte centraal in onderzoek naar hospicezorg

Bron: Raedelijn / Programma Palliatieve Zorg   

Betere palliatieve zorg waardoor meer mensen op de plaats van voorkeur kunnen sterven en op een goede manier thuis kunnen blijven in de laatste levensfase. Nationaal Programma Palliatieve Zorg werkt hieraan en doet onder meer onderzoek.

Film: 'Als je niet meer beter wordt'

Bron: Elaa, Huisartsenkring Amsterdam   

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten en hebben daarom de film gemaakt: 'Als je niet meer beter wordt'.

In gesprek over de laatste levensfase in vier talen

Bron: Pharos    

Films die het praten over de tijd voor het sterven stimuleren. Dezelfde film, steeds met andere acteurs en in een andere taal. Papiamento, Kantonees (met ondertitels in het Mandarijn), Turks en Berbers.

3 Gouden lessen over hoop in de palliatieve fase

Bron: ZonMw    

Hoop doet leven, op hoop van zegen en tussen hoop en vrees. Zomaar wat uitdrukkingen die aangeven hoezeer hoop verweven is met het leven. Huisarts en kaderarts palliatieve zorg Anouk Bovenkerk spreekt met veel van haar patiënten over hoop. Zeker in de palliatieve fase.

PaTz-GGz

Bron: Radboudumc / Stichting PaTz   

Wetenschappelijk onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problematiek; ontwikkeling en evaluatie van de PaTz-GGz.

Binnen het ZonMw-programma Palliantie, doet het Radboudumc in samenwerking met Stichting PaTz onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problematiek. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van een module binnen de PaTz-methodiek voor deze doelgroep; de PaTz-GGz.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam