patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

PaTz ten tijde van COVID-19

Bron: Stichting PaTz   

Er wordt veel van jullie gevraagd in deze crisistijd. Allereerst hopen we dat jullie gezond blijven en wensen wij jullie veel sterkte toe in jullie werk. 

PaTz bijeenkomsten kunnen nu niet gehouden worden. We hopen dat de aandacht die jullie in eerdere PaTz bijeenkomsten voor samenwerken en kwetsbare, zieke mensen hebben gehad, jullie nu kan helpen goede zorg te bieden. De epidemie dwingt ons na te denken over wat goede palliatieve zorg voor mensen met ernstige COVID-19 is. Informatie hierover kunnen jullie vinden op:

Resultaten PaTz Monitor

Bron: Stichting PaTz   

Jaarlijks wordt via de PaTz Monitor gekeken naar de PaTz groepen:

Wat gaat goed en wat gaat minder goed?

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen?

In de Monitor staan onder andere vragen over de groepssamenstelling, de gespreksonderwerpen die tijdens bijeenkomsten aan de orde komen en het gebruik van het PaTz Register en de PaTz Portal.

 

Luisterspreekuren

Bron: Amsterdam UMC, locatie VUmc   

In 2019 liep vanuit het VUmc de pilot ‘Luisterspreekuren’ in drie PaTz-groepen. Luisterspreekuren door geestelijk verzorgers blijken een goede manier te zijn om zingeving meer te integreren in de eerstelijns palliatieve zorg. Dat wordt bevorderd door luisterconsulten met patiënten en naasten, aanwezigheid van geestelijk verzorgers bij PaTz overleggen en de door hun gegeven nascholing.

In gesprek over de ervaringen met de methodiek PaTz

Interview met Maarten Dekker (huisarts) door Sven Zeilstra (Netwerkcoördinator voor de regio Haaglanden).

Persbericht - Project Profilering Geestelijke Verzorging

Bron: Stichting Deo Volente     

Doorbraak: landelijke website over geestelijke verzorging voor burgers en professionals

De 200ste PaTz-groep van start 

Bron: Stichting PaTz

PaTz-groepen bieden meerwaarde voor palliatieve zorg in de eerste lijn

De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en aldaar overlijden. Dat vereist een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Dit gegeven was de aanleiding tot de oprichting van de eerste Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-groep in 2010. Negen jaar later, op dinsdag 28 mei 2019, startte in Rotterdam de 200ste groep met zijn eerste PaTz-bijeenkomst. Een interview met Bart Schweitzer, een van de grondleggers van PaTz.

Is je PaTz-groep al AVG-proof?

AVG… we zijn nu bijna een jaar verder. Werk je als PaTz-groep niet met de Portal, dan is van belang om te zorgen dat er in het register volgens de AVG gewerkt wordt. Het advies is dat PaTz-groepen onderling afspreken hoe om te gaan met het register. 

er ondersteuning hebben we vanuit Stichting PaTz een checklist (zie link) opgesteld waarmee PaTz-groepen eigen afspraken op papier kunnen zetten. Dit formulier is niet bedoeld voor patiënten.

“Minder zorg is geen mindere zorg” 

Bron: PaTz    

Blijft de kwaliteit van leven gelijk of verbetert deze als we veilig stoppen met medicatie en behandelingen? Dat wordt op dit moment onderzocht aan de hand van ZonMw-financiering. Met als doel de kwaliteit van de laatste levensfase te verbeteren, kosten te verlagen en het effect van behandelingen en medicatie te optimaliseren.

Lancering Richtlijn 'Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase'

Bron: IKNL

De nieuwe richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover kan worden aangegaan. Ten opzichte van de vorige richtlijn is deze richtlijn praktischer in gebruik door de heldere opmaak en de concrete handvatten, en is de richtlijn waar mogelijk evidence based. 

Samen werken aan betere palliatieve thuiszorg

Bron: Hospice Bardo   

In haar nieuwsbrief van september 2018 besteedde Hospice Bardo aandacht aan PaTz-groepen.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam