Downloads

Samen werken aan vroegtijdig geplande zorg op de juiste plek

 

Een PaTz groep:

 • bestaat uit 6-10 huisartsen en 2-4 wijkverpleegkundigen die lokaal zes keer per jaar bij elkaar komen.
 • wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg: kaderarts/consulent palliatieve zorg.
 • identificeert vroegtijdig en plant pro-actief de zorg van de patiënt aan de hand van het palliatief zorgregister.  In dit register staan de patiënten waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar komen te overlijden.
 • neemt deel aan monitoring voor evaluatie door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc.

De toegevoegde waarde van PaTz

Voor de patiënt en hun naasten:

 • een gesprek over toekomstige wensen zorgbehoefte uitgewerkt in een zorgplan.
 • het weten dat betrokken zorgverleners nauw met elkaar samenwerken.
 • meer vroegtijdige inzet van palliatieve zorg.
 • minder onnodige ziekenhuisopnamen in de laatste maand van het leven.

Voor de deelnemende huisartsen en (wijk)verpleegkundigen:

 • een soepelere samenwerking met kortere lijnen.
 • toegenomen deskundigheid, leren van elkaars casuïstiek.
 • het gevoel er niet alleen voor te staan.
 • meer gevoel van competentie en vertrouwen in eigen mogelijkheden.

Voor de huisarts:

 •  accreditatiepunten toetsgroep (regelen via EKC’er, verslag/aanwezigheidslijst).

Voor de wijkverpleegkundige

 • PaTz bijeenkomsten kunnen worden opgevoerd in het Kwaliteitsregister.

De investering

Tijd van alle deelnemers

 • eenmalig een startbijeenkomst van circa 1,5 – 2 uur.
 • zesmaal per jaar een bijeenkomst van 1 à 1,5 uur en als voorbereiding patiënten aanleveren ter bespreking.

Tijd van de voorzitter (advies om zoveel mogelijk taken te delegeren naar andere deelnemers)

 • eenmalig volgen van de voorzitterscursus van 2 dagdelen wordt aanbevolen.
 • voor iedere bijeenkomst deelnemers mailen om patiënten aan te leveren voor de bespreking en actualiseren palliatief zorgregister (agenda voor de bijeenkomst).
 • planning data bijeenkomsten, locatie.

Kosten in geld