patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  
  Stichting PaTz   Het bestuur  
 

Om de landelijke implementatie van PaTz mogelijk te maken, is eind 2012 Stichting PaTz opgericht. Het PaTz initiatief is een 'bottom-up' ontwikkeling vanuit de beroepsgroepen huisarts en wijkverpleegkundige en wordt als zodanig ook door de beroepsorganisaties ondersteund. Daarom hebben PalHAG/NHG en V&VN zitting in het bestuur.

Verder bestaat het bestuur uit een afvaardiging van, voor de implementatie van PaTz, belangrijke organisaties.

De doelstellingen van Stichting PaTz zijn

- Het bevorderen en optimaliseren van de palliatieve zorg op lokaal niveau in de thuissituatie en andere zorgsettings in de eerste lijn door middel van gestandaardiseerde samenwerking tussen huisartsen, (wijk) verpleegkundigen en deskundigen op het gebied van palliatieve zorg;

- Een landelijke verspreiding van de PaTz-methodiek;

- Het op basis van onderzoek en praktische ervaring verder ontwikkelen van de PaTz-methodiek;

- Het ondersteunen van de kwaliteit van de PaTz-groepen.

 

Het landelijk projectbureau is belast met de uitvoering van werkzaamheden en bestaat uit:

 • Bart Schweitzer
  medisch adviseur en huisarts/onderzoeker

 • Marij Duijsters
  senior adviseur Elaa

 • Mariska Laros
  senior adviseur ZONH

 • Nienke Brinkman
  projectmedewerker Elaa

 • Rob Krol
  adviseur palliatieve zorg IKNL
 

 

Stichting PaTz is lid van de coöperatie PZNL.
Voor meer informatie zie www.palliaweb.nl
Logo PZNL pay off Blauw CMYK def OL 

 
Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam