- 22 september 2021 -

‘Weet u wat u wilt?’

In het ZonMw-project In gesprek met de burger is een animatiefilm van 2 minuten ontwikkeld om mensen in de wachtkamer van hun huisarts, apotheek of ziekenhuis te stimuleren tijdig na te denken en te praten over het levenseinde. Het filmpje is zonder geluid en gaat in op: reanimatie, terugkijkend op mijn leven – wat is voor mij nu belangrijk (levensvragen/zingeving), en waar wil ik het liefst overlijden.

 Suggestie voor de PaTz bijeenkomst

Bespreek…

  • Wil jij dit filmpje in de wachtkamer afspelen?
  • Wat zie jij als jouw rol bij het stimuleren van het gesprek over (behandelwensen in) het levenseinde?
  • Op welke manier zou jij patiënten willen aanzetten tot het bespreken van wensen rond het levenseinde?

 

Meer informatie voor patiënten over tijdig nadenken en praten over palliatieve zorg is hier te vinden: