- 21 december 2021 -

Webinar ‘PaTz en het Sociale Domein’

Stichting PaTz en Agora organiseren het webinar “De sociale dimensie van palliatieve zorg: wat jij voor de patiënt en naasten kan betekenen.”

Vanwege de grote belangstelling is aanmelden helaas niet meer mogelijk. Wellicht wordt er later dit jaar nog eenzelfde webinar georganiseerd.

Waar gaan we op in?
Als vervolg op de goed bezochte en goed gewaardeerde webinars over de spirituele dimensie, willen we in dit webinar met elkaar verkennen hoe we patiënten en naasten beter kunnen ondersteunen op sociaal gebied. En hoe de samenwerking met professionals uit het sociaal domein hieraan kan bijdragen.

Via een gefilmd portret van Carla (met COPD) gaan we met elkaar in gesprek over welke wensen en behoeften zij, en wellicht haar zoon, heeft op de sociale dimensie van de palliatieve benadering (fysiek, psychisch, sociaal, zingeving). Immers, Carla is méér dan een patiënt met COPD. Vragen die aan de orde komen zijn o.a.: welke professionals uit de zorg of het sociaal domein zijn betrokken of zouden betrokken kunnen zijn? Waar ligt je eigen focus, wat weet je zelf over het belang van die andere dimensies voor je patiënt/cliënt? Ken je de sociale kaart en weet je met wie je kunt samenwerken of aan wie je kan doorverwijzen?

Wie begeleidt?
De begeleiders zijn Sandrina Sangers, beleidsadviseur sociaal domein bij Agora en Astrid Kodde, huisarts en kaderarts palliatieve zorg / medisch adviseur PaTz.