- 25 januari 2022 -

image

José Maas is wijkverpleegkundige in Amstelveen en omgeving, zit zelf in een PaTz groep en is sinds half november ook verpleegkundig adviseur binnen het landelijk PaTz team. Een nieuwe functie met als uitdagingen: bijdragen aan het versterken van de verpleegkundige positie binnen PaTz, zowel landelijk als in de regio’s, wijkverpleegkundigen ondersteunen bij hun rol, inbreng en taken in PaTz groepen. Tevens zal zij ondersteunen bij het opzetten van nieuwe PaTz groepen en zich inzetten voor meer aandacht voor de PaTz-werkwijze binnen reguliere opleidingen. José neemt ons in dit interview mee hoe zij haar ervaring, kennis en kunde inzet voor (aankomende) PaTz groepen.

“Een huisarts bekijkt een vraagstuk vanuit medisch perspectief. Een wijkverpleegkundige vanuit een verpleegkundig perspectief. Deze ziet de patiënt in de thuissituatie met diens naasten en stelt daardoor andere vragen. Er zijn PaTz groepen waar ook andere zorgprofessionals participeren. Het samenbrengen van al die perspectieven is echt van toegevoegde waarde voor patiënten/cliënten én ook voor onszelf. In een PaTz groep zoeken we samen naar antwoorden. Hierbij is de rol van de consulent palliatieve zorg ook belangrijk. Deze voegt kennis en ervaring toe aan die van de generalistisch opgeleide huisarts en de wijkverpleegkundige.

Leren met en van anderen
Een PaTz groep staat ook voor elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, elkaar (leren) vertrouwen en samen zoeken naar antwoorden. Een van de uitdagingen is verder kijken dan eigen kennis en ervaring. Dan kom je bijvoorbeeld tot andere interventies. Zo was er een man met een oncologische aandoening en levensverwachting van enkele weken. Hij was zo moe dat hij amper nog uit bed kwam. Ik vroeg hem wat hij nog graag wilde. Hij vertelde dat zijn zus een week later zou komen uit Canada. Hij bang was dat hij te moe zou zijn om nog veel met haar te kunnen praten. Ook wilde hij nog naar hun ouderlijk huis in de buurt. Deze wensen meldde ik in de PaTz groep. Op advies van de consulent werd gestart met dexamethason. Dit sloeg goed aan; de cliënt kon weer voor een paar uur uit zijn bed, kon met zijn zus herinneringen ophalen en zelfs nog naar het ouderlijk huis. Een mooi voorbeeld waarin blijkt dat de inbreng van de wijkverpleegkundige ertoe doet. Samen weet en kan je zo veel meer betekenen voor iemand die in de laatste fase van diens leven is.

Verpleegkundig leiderschap
Bij palliatieve zorg vind ik verpleegkundig leiderschap van groot belang. Een PaTz groep is een plek om verpleegkundig leiderschap te laten zien en verder te ontwikkelen. Ik zie het als een uitdaging om te kijken hoe we vanuit het PaTz team verpleegkundigen in de PaTz hierbij meer in hun kracht te zetten.
In een PaTz groep is er gelegenheid om een casus of een thema goed te bespreken. Veel zorgverleners, ook huisartsen en wijkverpleegkundigen, werken solistisch en handelen vanuit het ‘recept’ model: er is een klacht en dit moet snel opgelost worden. PaTz bijeenkomsten zijn de kans dit model los te laten en de zorgvraag te bespreken in de context van de cliënt en te plaatsen binnen de vier dimensies. De voorzitter en de consulent hebben hierin een belangrijke taak. Echter, dat geldt ook voor wijkverpleegkundigen. Verpleegkundige zorg heeft immers aandacht voor de hele mens en ook diens naaste. Is er bijvoorbeeld sprake van pijn, dan wordt gekeken naar wat de pijn versterkt en of de pijn invloed heeft op bijvoorbeeld slapen, eetlust, stemming, mantelzorger, angst, energie en sociale contacten enzovoort. Door dit met elkaar te delen krijg je een bredere scope op de zorgvraag en daardoor wellicht ook een andere interventie.

Tips en ervaringen delen
Vanuit het landelijk PaTz team geven we geregeld tips en delen we ervaringen. Mijn focus zal hierbij vooral liggen op tips en ervaringen van wijkverpleegkundigen. Via deze Nieuwsflits, maar hopelijk ook weer via inspiratiebijeenkomsten, waar we elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Meer inzicht in wensen en behoeften
Onlangs was ik te gast bij een PaTz groep. Ik vond het waardevol om te horen en te zien hoe de samenwerking in een andere PaTz groep is. Hoe andere wijkverpleegkundigen hun rol pakken. Dit geeft inzicht in hoe het gaat en ook in welke ideeën en wensen er zijn.
Ik ben ook benieuwd of er wijkverpleegkundigen zijn die interesse hebben in een workshop voor beginnende PaTz leden of toe zijn aan een workshop voor gevorderden. Of dat er behoefte is om met andere wijkverpleegkundigen van gedachten te wisselen, elkaars ervaringen te horen, elkaar te inspireren en support te bieden.

Heb je ideeën of wensen, wil je meedenken en/of mag ik eens te gast zijn in jouw PaTz groep? Neem dan contact op via jose.maas28@gmail.com.”