- 01 mei 2020 -

Beste huisartsen, wijkverpleegkundigen, beste allen,

Er wordt veel van jullie gevraagd in deze crisistijd. Allereerst hopen we dat jullie gezond blijven en wensen wij jullie veel sterkte toe in jullie werk.

PaTz bijeenkomsten kunnen nu niet gehouden worden. We hopen dat de aandacht die jullie in eerdere PaTz bijeenkomsten voor samenwerken en kwetsbare, zieke mensen hebben gehad, jullie nu kan helpen goede zorg te bieden. De epidemie dwingt ons na te denken over wat goede palliatieve zorg voor mensen met ernstige COVID-19 is.

Actuele informatie over palliatieve zorg bij COVID-19 kunnen jullie vinden op de website van PZNL: Palliaweb. Deze site wordt regelmatig geupdatet als er nieuwe informatie over palliatieve zorg bij COVID-19 is. Hier vind je zo nodig ook de telefoonnummers van de consultatieteams palliatieve zorg van het IKNL.

Tevens is er specifieke informatie over coronazorg thuis met o.a. aandachtspunten voor de huisarts, hospicezorg bij corona en informatie voor patiënten en hun naasten.

Onderzoek naar de impact van de Coronacris 

Afscheid nemen van iemand die je lief is, of zorg verlenen aan stervende patiënten tijdens de Coronacrisis is complex. Om de impact daarvan te kunnen begrijpen doet stichting Palzon  onderzoek naar ervaringen van zorgverleners en naasten.
Wil je helpen? Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Ben je een zorgverlener? Klik dan hier: vragenlijst zorgverleners

Ben je een naaste van iemand die overleden is? Klik dan hier: vragenlijst naasten