- 21 september 2021 -

PaTz portal: Samen werken aan een toekomstbestendige digitale ondersteuning

De PaTz Portal is opgezet voor digitale ondersteuning van PaTz groepen en de PaTz werkwijze. De inzet van functionaliteiten is divers en ook wijzigt de eigenaar van de PaTz Portal aan het einde van het jaar. Voor stichting PaTz redenen om u mee te nemen in de verkenning hoe we ook in de toekomst PaTz groepen digitaal ondersteuning kunnen blijven bieden.

In april 2021 vroegen we 168 gebruikers (139 voorzitters, 11 LOPP leden en 18 PaTz ambassadeurs) welke functionaliteiten van de PaTz portal worden ingezet. 84 personen gaven inzicht. Het Zorgregister is met 90.5 % de meest gebruikte functionaliteit in de PaTz portal. Vergaderplanning (74,3 %) en verslag voor accreditatie (60,8 %) worden ook veel gebruikt. De overige functionaliteiten worden door 25,7 % of minder van de groepen gebruikt. Bent u geïnteresseerd in de volledige uitkomsten van de peiling, neem dan contact op via info@patz.nu.

De PaTz Portal krijgt een nieuwe eigenaar
De portal is in 2016 ontwikkeld door het netwerk palliatieve zorg Rotterdam e.o. IKNL heeft de eerste jaren ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de Portal. Vanaf begin 2022 neemt Ranshuijsen BV het eigenaarschap van de Portal van het netwerk over. Sinds kort is bekend dat de nieuwe eigenaar het tarief van €70 excl. BTW per jaar hanteert voor het gebruik van de Portal.   Omdat VWS het IKNL – wegens het karakter en de specifieke functionaliteiten van de Patz Portal – niet meer toestaat te financieren, kan IKNL die financiering niet langer bieden.

Van PaTz Portal naar een palliatief zorgregister, geïntegreerd in toekomstgerichtere applicaties
Het Zorgregister is de belangrijkste functionaliteit binnen de Portal. Doordat de PaTz Portal een stand alone webapplicatie is, moeten gegevens van de te bespreken patiënten handmatig ingevoerd worden in het zorgregister. Dit betekent dubbel werk voor met name huisartsen en verpleegkundigen. Op dit moment wordt samen met IKNL verkend op welke wijze dit kan worden vereenvoudigd. Hierbij zijn we afhankelijk van externe factoren en partijen. Kortom, een traject van meerdere jaren.

Naast dat er alternatieve manieren van ondersteuning voor de PaTz bijeenkomsten zijn, is voor een veilige ondersteuning vooralsnog de huidige PaTz Portal de beste oplossing. Op langere termijn hopen we een veilige ondersteuning te kunnen bieden, geïntegreerd binnen bestaande ICT-systemen. We blijven u meenemen in onze verkenning.