- 25 september 2020 -

Observaties bezoeken aan PaTz groepen

In 2019 werken maar liefst 1.520 huisartsen en 757 wijkverpleegkundigen intensief samen in één van de 210 PaTz (Palliatieve zorg thuis) groepen om de palliatieve zorg in de eerste lijn te verbeteren en te versterken. Wat maakt die samenwerking tot een succes en wat zijn de verbeterpunten?

Medisch adviseurs van stichting PaTz Astrid Kodde en Bart Schweitzer bezochten samen met Daniëlle van Bennekom 29 PaTz groepen om een antwoord te krijgen op deze vragen. De bevindingen zijn tevens belangrijke input voor het ontwikkelen van hulpmiddelen en interventies voor PaTz groepen. Een terugkoppeling van hun observaties.

Lees hier het het hele artikel bezoek aan PaTz groepen