- 20 mei 2021 -

Nabespreken van overleden patiënten

Het is belangrijk dat betrokken professionals onderling en met de nabestaanden evalueren of de gewenste kwaliteit van zorg geboden is en hoe daarin is samengewerkt. Hiertoe is de After Death Analysis ontwikkeld.

Om structuur te bieden voor het nabespreken van een overlijden in de PaTz bijeenkomst, kan deze vragenlijst gebruikt worden.